ANBI

 

De Stichting Maartenskerkmuziek is per 2013 door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beoogende Instelling (ANBI-Cultureel).

Op deze plaats vindt u de informatie die bij een dergelijke kwalificatie aan de orde is.

 

Algemene Gegevens

Naam: Stichting Maartenskerkmuziek Zaltbommel

Datum oprichting Stichting: 8 juni 2006

Adres Secretariaat: Groenesteijn 4

                             3401 SL  IJsselstein

                             Tel.: 06 33686182

E-mailadres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Web-adres: www.maartenskerkmuziek.nl

Banknummer: Rabobank NL66 RABO 0124 1817 59

Fiscaal nummer: 816029490

KvK nummer: 11065658 (Rivierenland Tiel)

 

Bestuurssamenstelling

dhr. J. de Geus, Voorzitter, Koorcoördinatie en Publiciteit

Vacant -  Secretaris (waarnemend: J. de Geus)

dhr. A. de Geus, Penningmeester

 

Artistiek leider:  Arie Hoek

 

 

Doelstellingen

 • Een podium bieden aan, en het bevorderen van vocale muziek van hoog niveau, a capella ofwel met begeleiding in de Sint-Maartenskerk Zaltbommel.
  De relatie kerk en muziek, in de ruimste zin van het woord, is hierbij doorslaggevend. De Stichting Maartenskerkmuziek wil een ieder in de gelegenheid stellen de prachtige (kerk)muziek die onze cultuur heeft voortgebracht in een monumentale ruimte te beleven: "Monumentale muziek in een Monumentale ruimte".
  Nevendoelstelling daarbij is: het levend houden van een prachtig monument in de oude binnenstad van Zaltbommel.
 • De St. Maartenskerkmuziek bevordert een uitvoeringspraktijk die in overeenstemming is met de allure van de monumentale Sint Maarten.
  Klassieke vocale muziek op hoog niveau, door haar diversiteit bereikbaar voor jong en oud, niet gebaseerd op incidentele uitvoeringen, maar door structureel iets in de regio te betekenen en op te bouwen.
 • Educatie is een vast onderdeel van het programma: vanaf 2010 biedt de Stichting een cultuureducatieproject voor kinderen van de hogere klassen van basisscholen in de Bommelerwaard waarin muzikale vorming en het praktisch kennismaken en uitvoeren van muziek een plaats heeft.
  Veelal wordt dit educatieproject gedaan rond een werk van Johann Sebastiaan Bach.
  Het project wordt afgesloten met een concert waarin de kinderen zelf meedoen in de Sint Maartenskerk.
  In de serie "Bach-op-Zondag" wordt het behandelde werk vervolgens integraal uitgevoerd.

 

Jaarverslag 2021

In 2021 werden er door de corona-omstandigheden geen activiteiten uitgevoerd (evenals in 2020).

 

Financiën
De stichting heeft geen eigen vermogen, roerende of onroerende goederen, beleggingen of vaste sponsoren.
Een jaarlijks – bescheiden - positief exploitatieresultaat is de buffer voor de uitbouw van de financiering van bovengenoemde activiteiten.
De benodigde financiën moeten elk jaar weer bij elkaar worden gebracht.

De financieringsbronnen zijn:
- Landelijke, regionale en lokale financiële ondersteuning door sponsoren en subsidienten
- Donateurs
- Collecten, entreegelden en bijdragen van deelnemers aan het projectkoor
De binnenkomende gelden worden uitsluitend aangewend ter betaling van de organisatiekosten en de financiering van de jaarlijkse reguliere activiteiten.

 

Beloning bestuurders
De (vrijwilligers) bestuursleden, voorzitter, secretaris en penningmeester ontvangen geen beloning of vacatiegelden. Gemaakte onkosten kunnen door de bestuursleden verrekend worden.

 

Financieel overzicht:

Activa 31-12-2019:   €   6.258,92
Activa 31-12-2020:
   €   7.011,13


Lasten 2020:            €     882,79
Baten 2020:             €  1.635,00

Resultaat 2020:        €     752,21