ANBI

 

De Stichting Maartenskerkmuziek is per 2013 door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beoogende Instelling (ANBI-Cultureel).

Op deze plaats vindt u de informatie die bij een dergelijke kwalificatie aan de orde is.

 

Algemene Gegevens

Naam: Stichting Maartenskerkmuziek Zaltbommel

Datum oprichting Stichting: 8 juni 2006

Adres Secretariaat: Groenestraat 52

                             5327 AG  HURWENEN

                             Tel.: 0418-662682

E-mailadres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Web-adres: www.maartenskerkmuziek.nl

Banknummer: Rabobank NL66 RABO 0124.1817.59

Fiscaal nummer: 816029490

KvK nummer: 11065658 (Rivierenland Tiel)

 

Bestuurssamenstelling

dhr. J. de Geus, Voorzitter, Koorcoördinatie en Publiciteit

mw. G. Vos, Secretaris

dhr. A. de Geus, Penningmeester

 

 

Doelstellingen

 • Een podium bieden aan, en het bevorderen van vocale muziek van hoog niveau, a capella ofwel met begeleiding in de Sint-Maartenskerk Zaltbommel.
  De relatie kerk en muziek, in de ruimste zin van het woord, is hierbij doorslaggevend. De Stichting Maartenskerkmuziek wil een ieder in de gelegenheid stellen de prachtige (kerk)muziek die onze cultuur heeft voortgebracht in een monumentale ruimte te beleven: "Monumentale muziek in een Monumentale ruimte".
  Nevendoelstelling daarbij is: het levend houden van een prachtig monument in de oude binnenstad van Zaltbommel.
 • De St. Maartenskerkmuziek bevordert een uitvoeringspraktijk die in overeenstemming is met de allure van de monumentale Sint Maarten.
  Klassieke vocale muziek op hoog niveau, door haar diversiteit bereikbaar voor jong en oud, niet gebaseerd op incidentele uitvoeringen, maar door structureel iets in de regio te betekenen en op te bouwen.
 • Educatie is een vast onderdeel van het programma: vanaf 2010 biedt de Stichting een cultuureducatieproject voor kinderen van de hogere klassen van basisscholen in de Bommelerwaard waarin muzikale vorming en het praktisch kennismaken en uitvoeren van muziek een plaats heeft.
  Veelal wordt dit educatieproject gedaan rond een werk van Johann Sebastiaan Bach.
  Het project wordt afgesloten met een concert waarin de kinderen zelf meedoen in de Sint Maartenskerk.
  In de serie "Bach-op-Zondag" wordt het behandelde werk vervolgens integraal uitgevoerd.

 

Jaarverslag 2017

In 2017 werden er 6 concerten verzorgd.
Hieronder volgt een samenvatting van het programma met het belangrijkste uitgevoerde werk. Een overzicht van het totale programma met uitvoerenden vindt u op de pagina "Uitvoeringshistorie".

 • 19 maart: “Erhalt uns, Herr, bei deinem Wort” BWV 126 - J.S. Bach
 • 23 april: Cantate “Christ lag in Todesbanden” BWV 4– J.S. Bach
 • 25 juni: Avondmuziek: Schicksalslied - opus 54, Begräbnisgesang - opus 13  en Geistliches Lied - opus 30 - J. Brahms
 • 24 september: Cantate “Ach Gott, vom Himmel sieh darein” BWV 2 - J.S. Bach
 • 5 november: Ein feste Burg ist unser Gott, BWV 80- J.S. Bach
 • 17 december: kerstconcert metwerken van diverse componisten uit de 20e eeuw

Dit jaar kon het jaarlijkse educatieve project helaas geen doorgang vinden wegens grote drukte bij de benaderde scholen.

 

Financiën
De stichting heeft geen eigen vermogen, roerende of onroerende goederen, beleggingen of vaste sponsoren.
Een jaarlijks – bescheiden - positief exploitatieresultaat is de buffer voor de uitbouw van de financiering van bovengenoemde activiteiten.
De benodigde financiën moeten elk jaar weer bij elkaar worden gebracht.

De financieringsbronnen zijn:
- Landelijke, regionale en lokale financiële ondersteuning door sponsoren en subsidienten
- Donateurs
- Collecten, entreegelden en bijdragen van deelnemers aan het projectkoor
De binnenkomende gelden worden uitsluitend aangewend ter betaling van de organisatiekosten en de financiering voor de jaarlijkse reguliere activiteiten.

 

Beloning bestuurders
De (vrijwilligers) bestuursleden, voorzitter, secretaris en penningmeester ontvangen geen beloning of vacatiegelden. Gemaakte onkosten kunnen door de bestuursleden verrekend worden.

 

Financieel overzicht:

Activa 31-12-2016:   € 11.767,14
Activa 31-12-2017:
   €   8.170,28


Lasten 2017:            € 15.439,18
Baten 2017:             € 11.842,32

Verlies 2017:            €   3.596,86