Donateurs

 

De activiteiten van de Stichting Maartenskerkmuziek brengen vanzelfsprekend kosten met zich mee, temeer daar wordt gekozen voor kwalitatief hoogstaande uitvoeringen met professionele solisten en een professioneel orkest.

Onze inkomsten zijn sterk afhankelijk van de bijdrage van sponsoren en donateurs. Dit temeer nu de subsidiemogelijkheden steeds schaarser worden. De benodigde financiën moeten elk jaar weer bij elkaar worden gebracht.

De financieringsbronnen zijn:

  • Landelijke, regionale en lokale financiële ondersteuning door sponsoren en subsidienten
  • Donateurs
  • Collecten, entreegelden en bijdragen van deelnemers aan het projectkoor

De binnenkomende gelden worden uitsluitend ingezet ter betaling van de organisatiekosten en de financiering voor de jaarlijkse reguliere activiteiten. Om de kwalitatief hoogwaardige concerten ook in de toekomst te kunnen waarborgen is het van groot belang dat het aantal donateurs groeit.
 

Om de financiën van de Stichting op peil te houden en onze activiteiten voort te zetten zijn Donateurs hard nodig.

 

Als donateur geniet u de volgende voordelen:

  • u ontvangt u vroeg in het jaar het nieuwe jaarprogramma in uw e-mail box.
  • u krijgt per e-mail een aankondiging voor elk evenement
  • u krijgt voor het jaarlijkse slotconcert 50% korting vanaf de tweede kaart.
  • Bij aanmelding ontvangt u gratis de CD "Bach in de Sint Maarten".

Mogen wij ook op uw structurele bijdrage rekenen?


Donateur bent u al vanaf € 25 per jaar.

 
U geeft niet alleen, maar u krijgt er ook veel voor terug: prachtige klassieke kerkmuziek in de monumentale Sint-Maartenskerk.

 

Begunstiger bent u voor € 100 per jaar
Beschermer bent u voor € 200 per jaar.

Voor Begunstigers en Beschermers geldt dat zij (naast de reeds vermelde voordelen) bij aanmelding ook de CD "In Dulci Jubilo" toegezonden krijgen.

 

Wanneer u onze doestellingen ondersteunen wilt, geef u dan op als donateur!
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

 


Hartelijk dank!

 

De Stichting Maartenskerkmuziek is met ingang van 2013 gekwalificeerd als een
ANBI-Cultuur instelling (Algemeen Nut Beogende Instelling), zodat uw gift aftrekbaar is van uw inkomen bij uw belastingaangifte.

 

Het banknummer van de Stichting is:  Rabobank NL66 RABO 0124.1817.59

 

Voor de ANBI gegevens van de Stichting: klik hier